Migrationsverkets ärendehanteringssystem UMA revideras

7.3.2018 12.40
Nyhet

För närvarande finns det två olika versioner av Migrationsverkets UMA-system (elektroniska ärendehanteringssystem för utlänningsärenden): gamla UMA3 och nya UMA4. UMA3 tas ur bruk när version 4.7 tas i bruk i april 2018. Alla myndigheter som använder UMA-systemet bör i förväg förbereda sig på användningen av den nya versionen. UMA4-utbildningar ordnas redan i mars.

Migrationsverket ber att myndigheter som använder systemet anger en kontaktperson i frågor kring övergången till UMA4. Anmälan görs till Migrationsverkets centraliserade support på adressen atk@migri.fi. Närmare anvisningar om utbildningen skickas till kontaktpersonerna.

Ytterligare information:

Register (migri.fi)

Ajankohtaista