Statsunderstöd för att främja integration 2018

25.4.2018 9.39 | Publicerad på svenska 14.5.2018 kl. 9.18
Nyhet

Utbildningsstyrelsen har öppnat statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället i enlighet med statsbudgeten 2017 och 2018. Utbildningsstyrelsen delar ut cirka 8 miljoner euro i understöd. Understödet ska användas till att försnabba och stödja invandrares och asylsökandes utbildningsvägar samt till integrationsfrämjande åtgärder.

Understödet ansöks enligt följande ansökningsgrupper:

  • Utveckling av lärande och handledning
  • Organisationers åtgärder för att förstärka delaktighet och främja välmående
  • Stöd av funktionsförmåga och aktivt medborgarskap samt goda etniska relationer
  • Behörighetsgivande utbildning för undervisnings- och handledningspersonal.

Den digitala ansökan ska lämnas in via Utbildnings-styrelsens digitala system senast 25.5.2018 kl. 16.15.

Läs mer:

Statsunderstöd för att främja integration 2018 (oph.fi)

Ajankohtaista