Delta i utvecklandet av integration.fi

12.4.2019 14.49
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare vill ge dem som anlitar webbtjänsten integration.fi samt kompetenscentrets och ANM:s samarbetspartner en möjlighet att delta i utvecklandet av webbtjänsten under 2019. Du kan delta i utvecklandet genom att besvara frågorna i den bifogade korta enkäten. Vi kommer dessutom att samla intresserade till 1 - 2 utvecklingsworkshopar som ordnas under sommaren och förhösten 2019.

Framför din åsikt om integration.fi och besvara frågorna i den korta enkäten senast den 15 april 2019.

Om du vill delta i workshopen om utvecklande av webbtjänsten integration.fi, anmäl ditt intresse på en särskild blankett senast den 15 april 2019.

Ytterligare information:

Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn +358 2950 47695
Kompetenscentret för integration av invandrare Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2950 47117, [email protected]