Kommuner som tar emot flyktingar kan nu söka tilläggsstöd från Sylvia-projektet

8.1.2019 9.39 | Publicerad på svenska 9.1.2019 kl. 7.54
Nyhet

Ansökningsperioden för ansökan om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt började vid årsskiftet. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen och bonuspeng kan sökas hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) fram till den 31 mars 2019. Kommuner som tar emot akuta fall under 2019 kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet direkt hos Sylvia-projektet fram till den 2 december 2019.

I februari ordnas en kurs om ersättningarna till kommunerna för mottagande av flyktingar. På kursen behandlas de ersättningar för mottagande av flyktingar och ordnande av integrationstjänster som det föreskrivs om i integrationslagen. På kursen gås även igenom hur man använder UMA-systemet som stöd vid ansökan om ersättningar. Kursen ordnas den 8 februari kl. 9.30–12.30 i Helsingfors. Mer information om den publiceras inom kort på webbplatsen integration.fi. Det går att delta i kursen även på distans.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen och bonuspengen söks hos UF-centret 1.1–31.3.2019

Under den pågående ansökningsperioden kan kommunerna ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som fått internationellt skydd och flyttat till kommunen under 2018. Tilläggsdelens belopp är 1 197,88 euro för barn under 7 år och 402,50 euro för personer som är 7 år eller äldre. Tilläggsdelen betalas som en engångsersättning.

Kommuner som under 2018 har inlett mottagandet av flyktingar eller utökat sitt antal kommunplatser kan ansöka om bonuspeng utifrån beslutet om kommunplatser. 

Se närmare anvisningar och ansökningsblanketter på Sylvia-projektets webbsidor:

Kommuner som tar emot akuta fall under 2019 kan ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet fram till den 2 december

Tilläggsstöd från Sylvia-projektet för mottagande av akuta fall kan sökas av kommuner som på förhand har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem akuta fall under 2019. 

Tilläggsstödet är 3 422,50 euro för barn under 7 år och 1 150,00 euro för personer som är 7 år eller äldre. Stödet kan sökas hos Sylvia-projektet efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen. 

Uppdaterade ansökningsblanketter för 2019 finns på webbplatsen integration.fi. Anvisningar om tilläggsstödet och ansökningsblanketter finns på Sylvia-projektets webbsidor:

Ytterligare upplysningar:

Rådgivning om tillägsstöd: Maria Tiainen, projektkoordinator, tfn 0295 047 582, [email protected]

Ytterligare information om Sylvia-projektet: Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, tfn 029 504 7201, [email protected]