Uppdaterad Välkommen till Finland-guide publiceras i slutet av året

13.11.2018 10.43 | Publicerad på svenska 19.11.2018 kl. 14.59
Nyhet

Innehållet i guiden Välkommen till Finland, som ges ut av arbets- och näringsministeriet, var föråldrat och den har därför uppdaterats under 2018. Det informeras separat när den uppdaterade guiden publiceras. I samband med publiceringen kommer de s.k. lagstadgade distributörerna av guiden att få uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar.

Guiden Välkommen till Finland är ett informationspaket i enlighet med lagen om främjande av integration. Enligt lagen om främjande av integration ska invandrare ges information om det finländska samhället. Guiden delas endast ut av s.k. lagstadgade distributörer, dvs. magistrater, Migrationsverket och Finlands beskickningar. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Materialet i guiden och språkversionerna kommer från Infopankki

Materialet och språkversionerna i den uppdaterade guiden kommer från webbtjänsten Infopankki. De myndigheter som tillämpar lagen om främjande av integration svarar var och en för att innehållet i guiden är aktuellt genom att uppdatera innehållet på webbtjänsten Infopankki tillsammans med webbtjänstens redaktion. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av uppdateringen och distributionen av guiden. Namnet på webbtjänsten Infopankki ändras i slutet av november. Det nya namnet är InfoFinland.

Det finns även en Välkommen till Finland-broschyr, som publicerades i uppdaterad version redan sommaren 2018. Syftet med den är att kortfattat ge information om de ämnen som tas upp i guiden och samtidigt hänvisa till den elektroniska guiden på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Mer information:

Välkommen till Finland -material (obs! guiden på sidan är den tidigare, icke uppdaterade versionen) (sidan är på finska)