Guiden Välkommen till Finland förnyas: svara på enkäten

8.5.2017 13.12
Nyhet

Arbetet med uppdateringarna av guiden Välkommen till Finland börjar under våren 2017 och involverar flera myndigheter. Samtidigt förnyas den visuella designen. Målet är att distributionen av den nya guiden kan börja under 2018, så att eventuella tillägg och korrigeringar efter möjliga lagändringar vid årsskiftet hinner med. Dessutom kommer broschyren att förnyas och uppdateras under 2017.

Ansvarig för distribution och uppdateringar av guiden är arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Lagstadgade distributörer är beskickningar, magistrater och Migrationsverket. Alla språkversioner kan läsas www.lifeinfinland.fi.

Arbetet med uppdateringarna av guiden inleds med en enkät till framförallt distributörer och uppdaterare. Enkäten kan också besvaras av övriga intressenter och samarbetsparter. Svara via länken bredvid senast 10.5.2017: https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/bcusfcpa8o