Rapport: Informationen om och utvecklingen av svenskspråkiga integrationsstigar bör bli mer systematisk

9.6.2017 13.22 | Publicerad på svenska 12.6.2017 kl. 11.52
Nyhet

Det borde i fortsättningen informeras mer systematiskt om integrationsstigar på svenska. Samtidigt borde centrala myndigheters kunskap om svenskspråkiga integrationsstigar i den egna regionen förbättras. I samband med landskapsreformen borde rätten till integration på svenska garanteras i de landskap som har svenskspråkiga kommuner. Dessa rekommendationer ges i slutrapporten över projektet Integration på svenska.

Enligt rapporten är den enskilda individens integrationsstig och individens val central i handledningen. Samtidigt borde strukturerna stärkas och svenskspråkiga integrationsutbildningar och övergångsutbildningar utvecklas speciellt i södra Finland. I fråga om dem som väljer svenska som integrationsspråk behövs dessutom uppföljande information om t.ex. sysselsättning samt flyttning mellan landskapen. Rapporten rekommenderar bättre möjligheter att kombinera studier i svenska och finska som en del av integrationsplanen. Det rekommenderas också att det för att främja och utveckla svensk integration i Finland tillsätts en delegation för svensk integration under Folktinget.

Utvecklingsprojektet Integration på svenska inleddes våren 2016.  Projektet genomfördes av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen tre smeder samt Kommunförbundet. Den svenska integrationskoordinatorn har arbetat som en del av Kommunförbundets svenska och internationella enhet.

Inom projektet informerades myndigheter och invandrare om integration på svenska

Ett av de centrala målen för projektet Integration på svenska har varit att informera myndigheter och invandrare om möjligheten till integration på svenska. Inom projektet har det producerats informationsmaterial och lagts ut mer information om integration på svenska på webbplatserna infobanken.fi och integration.fi.

Koordinatorn har bedrivit intressebevakning och utvecklat de svenskspråkiga integrationsstigarna (barns skolgång, integrationsutbildning för vuxna, myndigheternas information) bl.a. genom rundabordsdiskussioner och genom Kommunförbundets utlåtanden.  Inom ramen för projektet har man dessutom spridit information om integration på svenska genom artiklar, bloggar och poddsändningar samt genom nätverksträffar och seminarier.

Läs mer:

Slutrapport över projektet Integration på svenska (shop.kommunerna.net)
Video om integration på svenska (YouTube.com)
Integration på svenska