Människor flyttar allt oftare till Finland på grund av arbete och studier

10.5.2019 15.55 | Publicerad på svenska 31.5.2019 kl. 15.25
Nyhet

Enligt inrikesministeriets lägesöversikt över migration sökte allt fler invandrare uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier i fjol. Statistiken har varit liknande redan i några år i rad. Endast en liten del av dem som flyttar till Finland är personer som får internationellt skydd. Antalet asylsökande har sjunkit under den nivå som föregick år 2015.

Lägesöversikten över migrationen samlar aktuella migrationsfrågor med tanke på beredningen av politik och lagstiftningen. Översikten publiceras 1–2 gånger om året och den sammanställs vid inrikesministeriets migrationsavdelning.

Ytterligare information:

Läs inrikesministeriets pressmeddelande 8.5.2019 om lägesöversikten över migrationen 

Lägesöversikt över migrationen 1/2019