Svenskspråkig utbildning om kulturkompetens i klientarbetet på Åland

31.10.2018 14.12
Nyhet

Den 30 november 2018 ordnar arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt och Brahea-centret vid Åbo universitet en svenskspråkig utbildning på Åland om kulturmedvetenhet i klientarbetet. Utbildningen ingår i en större utbildningsturné och är riktad till kommunalt anställda som möter klienter med flyktingbakgrund i sitt arbete. Utbildningen är vardagsnära och baserar sig på deltagarnas egna erfarenheter.

I utbildningen behandlas frågor om språk, kulturell bakgrund och religion på ett vardagsnära och praktiskt sätt, men samtidigt ur professionell synvinkel. Utöver föredrag av experter får deltagarna också ta del av ett erfarenhetsbaserat inlägg. Utbildningen ger dessutom beredskap för att arbeta tillsammans med en tolk och för att verka i multiprofessionella nätverk.

Ämnena behandlas utifrån deltagarnas erfarenheter i dialogbaserade workshoppar. I samband med anmälan får deltagarna en liten förhandsuppgift där de ska fundera över egna erfarenheter och ob-servationer från sitt eget arbete.

Förhandsuppgiften öppnas efter att du har skickat in anmälningsformuläret. Kom ihåg att göra upp-giften före utbildningsdagen! Det tar ungefär 5–10 minuter att anmäla sig och utföra förhandsuppgiften.

Anmäl dig till utbildningen på Åland. 

Sista anmälningsdag 23.11. Utbildningen ordnas på adressen Ålands landskapsregering, Strandgatan 37, 22100 Mariehamn.

Ytterligare information

Kolla in förhandsuppgiften.
Kia Lundqvist, Brahea-centret vid Åbo universitet (utbildningens innehåll), kia.lundqvist@utu.fi tfn 0400 156 137
Leena Vanhakylä, Brahea-centret vid Åbo universitet (praktiska arrangemang), leena.vanhakyla@utu.fi tfn 050 340 4367
Mer information om Sylvia-projektet och projektpersonalens kontaktuppgifter