Under hösten inleds en ny föreläsningsserie under temat integrationsfrämjande

18.8.2017 9.48 | Publicerad på svenska 23.8.2017 kl. 17.09
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare och projektet Finland – mitt hem (ESF) ordnar tillsammans en serie föreläsningar om aktuella teman som anknyter till integration av invandrare. Föreläsningarna hålls den första fredagen i varje månad under 2017–2018. Nu går det att anmäla sig till den första föreläsningen.

Den första föreläsningen i serien hålls fredagen den 1 september 2017 och alla som är nya inom det integrationsfrämjande arbetet är välkomna dit. På föreläsningen Tervetuloa kotouttamisen pariin! (Välkommen med i det integrationsfrämjande arbetet!) berättar utvecklingschef Annika Forsander om bakgrunden till integrationsfrämjandet, grundläggande begrepp och nuläget i fråga om integration av invandrare.

– Eftersom invandringen till Finland ökar, kommer det nu ständigt nya aktörer med i det integrationsfrämjande arbetet. Integrationstemat berör redan så gott som alla samhällssektorer. Med föreläsningsserien svarar vi på det ständigt växande informationsbehovet, säger Annika Forsander.

Föreläsningarna ordnas på olika orter. Samtliga föreläsningar kan även följas på distans eller ses i efterhand på Kompetenscentret för integration av invandrares YouTube-kanal. Föreläsningarna hålls på finska.

Teman för följande föreläsningar i höst är bl.a. olika typer av uppehållstillstånd och invandrarens olika vägar in i arbetslivet. Närmare information om följande föreläsning publiceras i september.

Föreläsningen Tervetuloa kotouttamisen pariin! den 1 september 2017 kl. 9–11 i Technopolis (mötesrum Smith&Marx), Kolgatan 4, 00180 Helsingfors. Anmäl dig till föreläsningen senast fredagen den 25 augusti före kl. 12.

Följa föreläsningen på Kompetenscentret för integration an invandrares YouTube-kanal.

Mer information:

Inbjudan till föreläsningen Tervetuloa kotouttamisen pariin!

Ajankohtaista