Arbets- och näringsministeriet föreslår en nivåförhöjning på 3 miljoner euro för effektivisering av integrationen och arbetstillståndsprocesserna

16.8.2019 13.37 | Publicerad på svenska 16.8.2019 kl. 13.50
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet föreslår en nivåförhöjning på 3 miljoner euro för 2020 för att användas för effektivisering av integrationen av invandrare och arbetstillståndsprocesserna. Tilläggsanslaget ska användas till att stärka särskilt arbets- och näringsbyråernas resurser vid identifieringen av invandrares kompetens samt kommunernas kompetenscentrumsverksamhet och organisationernas roll i integreringen av invandrare.

Flyktingkvoten ska höjas till 850 personer

Flyktingkvoten ska höjas i enlighet med regeringsprogrammet till 850 personer år 2020. Med anledning av detta ska det i arbets- och näringsministeriets budget för 2020 reserveras ett tilläggsanslag på 165 000 euro för integrationsutbildning och ett anslag på 520 000 euro för kommunersättningar inom integrationen.

Förberedelserna för överföring av förvaltningen av den arbetsrelaterade invandringen från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i enlighet med regeringsprogrammet har inletts.

Läs mer:

Pressmeddelande 16.8.2019 Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2020: Tillväxtpolitik som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar