8 organisationer får statligt specialunderstöd för projekt som stöder integration

17.12.2018 15.53
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet beviljar organisationer sammanlagt 500 000 euro i understöd för integrationsfrämjande arbete för 2019. Målgruppen för det integrationsfrämjande organisationsarbetet är barn, unga och unga vuxna som kommit till Finland av humanitära skäl som minderåriga utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd.

I år låg tyngdpunkten i utlysningen på verksamhet med vars hjälp man skapar sociala broar till det finländska samhället och dess sociala nätverk för barn och unga som har kommit till landet utan vårdnadshavare och beviljats uppehållstillstånd. Personliga sociala kontakter stöder barnen och de unga i övergången till ett självständigt liv samt till utbildning och arbetsliv. Kontakterna möjliggör en känsla av att höra till ett sammanhang och kopplingar till större sociala nätverk.

Målet är att barn, unga och unga vuxna via projekten ska få mänskliga relationer baserade på personlig, regelbunden och långvarig kontakt.

Ansökningsprocessen samordnades av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

Projekt och organisationer som får finansiering 2019

  • Kirkkopalvelut, projektet Tuu mukaan 2!, 65 000 euro
  • Kotka-Kymin seurakunta, program Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointi, 56 000 euro
  • Rädda Barnen rf, projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta, 68 000 euro
  • Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinnan kummiverkosto, 68 000 euro
  • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, projektet Tukea ja osallisuutta II, 41 000 euro
  • Finlands Röda Kors Uleåborg, projektet Kotona Oulussa, 32 000 euro
  • Finlands Settlementförbund rf, projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä, 120 000 euro
  • Yhteiset lapsemme ry, Vierellä, 50 000 euro.

Ytterligare information:

Organisationsunderstöd

Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare, tfn 0295 048 243, [email protected]