I projektet Arbeta i Finland skapades en handbok om klientrådsarbete

7.6.2019 10.03 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 14.35
Nyhet

NTM-centralen i Nylands projekt Arbeta i Finland ordnade klientråd i anslutning till samhällsorientering för invandrare på deras eget språk. Utifrån det klientrådsarbete som ägde rum 2016–2018 sammanställdes en handbok om klientråd som hjälp för utvecklingsarbetet (Asiakasraadit kehitystyön apuna). Handboken beaktar särskilt särdragen hos de råd som hålls för personer med ett främmande språk som modersmål.

Handboken är avsedd som ett praktiskt verktyg för de som arbetar vid invandrartjänster eller personer som utvecklar tjänsterna. Handboken beskriver hur man inrättar ett klientråd, praktiska arrangemang och behandling av rådets resultat.

I handboken har man tagit fram en modell för ett klientråd för integrationsutbildning men modellen kan även användas som hjälp för klientråd för andra tjänster. Handboken berättar även om betydelsen och nyttan av att klienterna görs delaktiga.

Handboken baserar sig på erfarenheterna av att ordna klientråd inom ramen för projektet Arbeta i Finland som NTM-centralen i Nyland genomfört. I projektets slutrapport finns också information om klientråden.

Läs mer:

Handboken om klientråd som hjälp för utvecklingsarbetet (Asiakasraadit kehitystyön apuna) (på finska)
Slutrapport Omalla kielellä alkuun: omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille (på finska)