Ansökningstiden för asyl-, migrations- och integrationsfonden pågår till den 1 oktober – rådgivning erbjuds i ansökningskliniker

18.9.2018 15.22
Nyhet

Till och med den 1 oktober 2018 kan man ansöka om stöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som samordnas av inrikesministeriet. Stöd kan sökas för utveckling av asylsystemet och programmet för vidarebosättning, integration och laglig invandring, asylsökandes återresa samt projekt som gäller placering av kvotflyktingar i kommunerna. Du kan få stöd i ansökningsprocessen i ansökningskliniker som ordnas i september.

Cirka 8 miljoner euro kan sökas ur AMIF-fonden. Inrikesministeriet ordnar ansökningskliniker för stödansökan onsdagen den 26 september och torsdagen den 27 september 2018. Ansökningsklinikerna är avsedda för sökanden som har en ansökan eller projektplan som redan är långt hunnen. Förutom i frågor som rör stödansökan ger ansökningsklinikerna råd i frågor som gäller fondernas elektroniska EUSA-system. Om du vill ha en sådan här mottagningstid på en halv timme ska du boka den senast den 21 september per e-post.

Ytterligare information:

Cirka 8 miljoner euro delas ut i ansökningsförfarande för asyl-, migrations- och integrationsfonden (eusa-rahastot.fi)

Asyl-, migrations- och integrationsfondens ansökan och ansökningsmaterial (eusa-rahastot.fi)

Boka tid till en AMIF och ISF-ansökningsklinik (eusa-rahastot.fi)