Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs till arbets- och näringsministeriet

19.12.2019 14.47 | Publicerad på svenska 19.12.2019 kl. 14.50
Nyhet

Från ingången av 2020 överförs den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Man kom överens om överföringen i regeringsprogrammet och med den strävar man efter en starkare koppling mellan arbetskraft och studerande som en del av sysselsättnings-, utbildnings- och närings- och innovationspolitiken.

Inrikesministeriet har fortfarande ansvaret för migrationspolitiken och lagstiftningen som helhet, de allmänna förutsättningarna för tillstånd samt Migrationsverkets resultatstyrning och tryggandet av resurser. Ministerierna ansvarar i fortsättningen i samarbete för den resultatstyrning som gäller arbetskraftsinvandringen.

Läs mer:

Pressmeddelande 19.12.2019: Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överförs till arbets- och näringsministeriet