Det nya regeringsprogrammet lyfter även fram integration och invandring

7.6.2019 15.47 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 14.39
Nyhet

I regeringsprogrammet som publicerades måndagen den 4 juni 2019 har man till exempel beaktat en ökning av arbetskraftsinvandringen och en höjning av flyktingkvoten. Man vill även effektivisera integrationen och processen för arbetstillstånd.

Arbetskraftsinvandring stärker den offentliga ekonomin

Enligt förslaget till regeringsprogram ska man öka arbetskraftsinvandringen. Enligt programmet stärker detta den offentliga ekonomin. Personer med invandrarbakgrund ses som en stor möjlighet för ökad sysselsättning. Man höjer särskilt sysselsättningsgraden och förbättrar möjligheterna att få utbildning för de invandrare som redan finns i landet.

Antalet kvotflyktingar höjs

År 2020 höjs antalet kvotflyktingar till 850. Därefter uppskattas antalet kvotflyktingar årligen till mellan 850 och 1 050 när antalet asylsökande beaktas.

Man vill göra asylprocessen smidigare. Dessutom vill man säkerställa att asylansökningarna behandlas utan onödiga dröjsmål i ett individuellt förfarande som garanterar rättssäkerheten. Regeringen utvecklar lagstiftningen så att sysselsatta personer som har fått avslag på sin asylansökan smidigare ska kunna beviljas uppehållstillstånd.

Aktiv integration effektiviserar etablering i det finländska samhället

Aktiv integration av invandrare i det finländska samhället ska effektiviseras, stärkas och påskyndas. Asylsökandes integration inleds tidigare i fortsättningen. Regeringen kommer att upprätta ett åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen.

Enligt regeringsprogrammet stärks invandrarnas yrkesfärdigheter och språkkunskaper, deras etablering i arbetslivet påskyndas och deras kunskaper om samhället förbättras. Målsättningen är att invandrare ska få språkundervisning inom tre månader efter det att de har beviljats ett positivt beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer:

Statsrådets kanslis pressmeddelande 4.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland – socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle