Nytt innehåll på Integration.fi

16.6.2017 14.34
Nyhet

Nytt innehåll har lagts ut på Integration.fi. Avsnittet Utvecklingsprojekt har kompletterats med olika projektfinansieringsalternativ och fondernas ansökningstider. Webbplatsen innehåller nu också information om integrationen i de nordiska länderna och om den nya webbplatsen IntegrationNorden.

På Integration.fi presenteras nu kortfattat de fonder hos vilka projektfinansiering kan sökas för integrationsarbete och -verksamhet. Du kan också kontrollera ansökningstiderna för de viktigaste fonderna och läsa korta beskrivningar av de projekt som redan har finansierats.

I avsnittet Projekt och finansiering finns också beskrivningar av de projekt som har fått organisationsunderstöd och information om de projekt som redan har slutförts samt projektens resultat.

Det nordiska samarbetet syns på webbplatsen

Webbplatsen IntegrationNorden.org öppnades tidigare i våras. Webbplatsen innehåller nyheter om invandring och information om aktuell forskning, seminarier och organisationer som gör integrationsarbete i olika länder. Kompetenscentret för integration samarbetar med Nordens välfärdscenter, som har implementerat webbplatsen. I och med detta samarbete samlades också kortfattad information om integrationen i de nordiska länderna i avsnittet Aktörer på Integration.fi.

Båda avsnitten kompletteras efter behov. Du kan också skicka respons om webbplatsen med responsblanketten.

Läs mer:

Projekt och finansiering
Fonder för integration av tredjelandsmedborgare
Ansökningstider för projekt 2017
Aktörer
Integration i de nordiska länderna
Integration i EU
Respons på Integration.fi
IntegrationNorden.org