Nytt innehåll på webbplatsen: bekanta dig med handböcker om stödjande och företrädande av ensamkommande barn

11.9.2017 13.22
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat handböcker för att stödja arbetet i familjegrupphem och enheter för stödboende för ensamkommande barn och för att stödja företrädare för ensamkommande barn. Båda handböckerna går att ladda ned på sidan kotouttaminen.fi. Du hittar dem i menyn under Työn tueksi och Työkalut.

För ensamkommande barn är familjegrupphem och enheter för stödboende viktiga miljöer för personlig tillväxt och utveckling. Verksamhet som erbjuder psykosocialt stöd hjälper barnen och ungdomarna vidare i den nya och krävande situationen. Målet med handboken är att stärka kunnandet hos personalen vid boendeenheter för minderåriga i fråga om psykosocialt stöd och traumamedvetet bemötande.

Personalen vid boendeenheterna kan läsa handboken på egen hand, eller också kan den användas i samband med personalutveckling för att skapa en gemensam grund och förståelse hos alla i personalen. Handboken innehåller också flera bilagor till stöd för det praktiska arbetet.

Handboken för företrädare för ensamkommande barn ger information om integrationsstigar

Ett utländskt barn som kommer till Finland utan vårdnadshavare är i egenskap av minderårig omyndig och behöver en laglig företrädare för att sköta flera myndighetsärenden. Handboken för företrädare för ensamkommande barn ger information och anvisningar för företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor i landet utan vårdnadshavare. Syftet med den är att underlätta och stödja företrädarnas arbete genom att presentera de huvudsakliga faserna i ensamkommande barns integration.

Handboken kompletterar Migrationsverkets anvisningar om företrädande av barn som söker asyl utan vårdnadshavare. Handboken kan också vara till nytta för sådana som arbetar vid kommuner och boendeenheter för minderåriga och som i sitt arbete möter ensamkommande barn och deras företrädare.

Handböckerna kommer att publiceras även på svenska under hösten 2017.

Läs mer:

Handbok för stödjande av ensamkommande barn (på finska)

Handbok för företrädare för ensamkommande barn (på finska)

Ajankohtaista