9 organisationer får statligt specialunderstöd för projekt som stöder integration

21.12.2017 15.02
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet beviljar organisationer sammanlagt 600 000 euro i understöd för integrationsfrämjande arbete för 2018. Målgruppen för det integrationsfrämjande organisationsarbetet är barn, unga och unga vuxna som kommit till Finland av humanitära skäl som minderåriga utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd.

I år låg tyngdpunkten i utlysningen på verksamhet med vars hjälp man skapar sociala broar till det finländska samhället och dess sociala nätverk för barn och unga som har kommit till landet utan vårdnadshavare och beviljats uppehållstillstånd. Personliga sociala kontakter stöder barnen och de unga i övergången till ett självständigt liv samt till utbildning och arbetsliv. Kontakterna möjliggör en känsla av att höra till ett sammanhang och kopplingar till större sociala nätverk.

Målet är att barn, unga och unga vuxna via projekten ska få mänskliga relationer baserade på personlig, regelbunden och långvarig kontakt. I de projekt som får finansiering ska det bl.a. ordnas och utvecklas stödfamiljs- och vänverksamhet och utbildas frivilliga.

Ansökningsprocessen samordnades av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

– Det här var tredje gången som sådan här finansiering utlystes. Eftersom målgruppen för verksamheten är barn, unga och unga vuxna som är i särskilt sårbar ställning, fästes det vid valet vikt vid verksamhetens professionalitet. Utöver ansökningarnas kvalitet och rätt inramning av projekten vägde också det regionala och lokala behovet in vid urvalet. Det statliga specialunderstödet går nu i synnerhet till mindre orter där det inte finns mycket verksamhet för att främja delaktigheten, säger Anne Alitolppa-Niitamo, som är specialsakkunnig vid kompetenscentret.

Projekt och organisationer som får finansiering 2018

  • Hartolan ryhmäkoti ry, Projektet Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille, 45 000 euro
  • Kainuun Nuotta ry, Projektet Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen, 65 000 euro
  • Kalliolan kannatusyhdistys ry, Projektet Salon mentoriverkosto, 60 000 euro
  • Kirkkopalvelut ry, Projektet Tuu mukaan!, 83 000 euro
  • Kotka-Kymin seurakunta, Projektet Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma, 55 000 euro
  • Kuopion Setlementti Puijola ry, Projektet Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta, 70 000 euro
  • Rädda Barnen rf, Projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta, 92 000 euro
  • Finlands Settlementförbund rf, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euro
  • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, Projektet Tukea ja osallisuutta, 40 000 euro

Ytterligare information:

Organisationsunderstöd

Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare, tfn 0295 048 243, fornamn.efternamn@tem.fi
Anne Alitolppa-Niitamo, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare, tfn 0295 047 688, fornamn.efternamn@tem.fi

Ajankohtaista