Videor som kan stödja planeringen av flyktingmottagande har publicerats

16.1.2018 13.58
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har publicerat tre videor som kan användas som stöd vid planeringen av invandringsarbetet i kommunerna. Videorna ger tittaren en bild av flyktingmottagandet ända från den strategiska planeringen till det konkreta mottagandet. I videorna berättar exempelkommuner om sina erfarenheter och riktlinjer när det gäller ersättningarna som betalas för flyktingmottagande, strategiarbetet och mottagandet av kvotflyktingar.

Den första videon handlar om att inkludera flyktingmottagandet i kommunala strategier. Flyktingmottagande kan göra en avfolkningskommun mer livskraftig, men även den humanitära aspekten är en motiverande faktor. I videon presenteras hur Pudasjärvi och Träskända gjort, och budskapet är att det på strategisk nivå lönar sig att beakta invandringen som en bestående del av utvecklandet av kommunen. Ett långsiktigt utvecklande av flyktingmottagandet kan gynna kommunen på många sätt.

Den andra videon handlar om de ersättningar som betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar samt användningen av dessa ersättningar. Exempelkommunen i videon är Tammerfors, som har lång erfarenhet av att ta emot flyktingar. Tammerfors använder ersättningarna för social- och hälsovårdstjänster, rådgivningstjänster samt kultur- och fritidsverksamhet som är avsedd att främja integrationen.

Temat för den tredje videon är mottagande av kvotflyktingar till kommunen. I videon presenteras Borgå stads fungerande modell, som kan ge även andra kommuner tips för utvecklandet av den egna mottagningsprocessen. Mottagandet sker i Borgå som ett tvärsektoriellt samarbete och som en del av stadens basservice. Stadens exempel uppmuntrar till att börja ta emot flyktingar även med små resurser.

Videorna finns på kompetenscentret för integration av invandrares Youtube-kanal:

Internationalisering i kommuner (youtube.com, med svenska undertexter).

Syftet med arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt är att främja mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Läs mer:

Sylvia-projektet

Ajankohtaista