Vietnameserna anlände till Finland för 40 år sedan – Arbetet har haft stor betydelse för integrationen

4.6.2019 10.57 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 13.21
Nyhet

En utredning om vietnameserna i Finland, som beställts av Kompetenscentret för integration av invandrare, lyfter fram utbildning för unga och karriärhandledning, främjande av sysselsättning, hemspråksundervisning i skolorna samt det egna språket inom mottagnings- och integrationstjänsterna som nyckelfaktorer i integrationsåtgärderna.

– Vietnameserna var de första kvotflyktingarna i Finland, och utgjorde samtidigt en av de första invandrarminoriteterna i Finland. Vi utredde hur vietnameserna har placerat sig och anpassat sig i Finland under de gångna 40 åren. Studien visar även riktlinjerna för utvecklandet av de nuvarande integrationsfrämjande åtgärderna och integrationspolitiken, säger specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo vid arbets- och näringsministeriet.

Utredningen om vietnameserna i Finland har gjorts av pol. dr Kathleen Valtonen på uppdrag av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare.

Ytterligare information:

Läs arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 4.6.2016:  40 år har gått sedan de vietnamesiska båtflyktingarnas ankomst

Utredningen: Nordic Vietnamese – Our Community in Finland