Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen hos Sylvia-projektet ska vara inlämnad senast 28.2.2017

15.2.2017 14.24 | Publicerad på svenska 24.2.2017 kl. 15.58
Nyhet

Kommuner kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning hos Sylvia-projektet som betalas för de personer som erhåller internationellt skydd och som kommit till kommunen under 2016. Ansökningarna ska vara lämnade hos utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) senast den 28 februari 2017.

Kommuner kan också ansöka om bonuspeng till stöd för mottagandet av flyktingar. Beslutet om kommunplats, som är ett villkor för erhållande av bonuspeng, ska vara fattat före utgången av februari. Ansökan om bonuspeng ska vara inlämnad hos UF-centret senast den 30 april 2017.

Läs mer:

Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen
Ansökan om bonuspeng

Ajankohtaista