Bekanta dig med en ny nordisk webbplats om integration

5.5.2017 8.30
Nyhet

Syftet med webbplatsen IntegrationNorden.org är att underlätta arbetet för yrkespersoner inom integration. Webbplatsen tillhandahåller både ny information och idéer för nya verksamhetssätt. Målet är även att hjälpa aktörer inom integration att knyta nya kontakter i Norden.

– Vi hoppas att den nya webbplatsen är till nytta för alla som arbetar med integration i Norden. På webbplatsen finns nyttiga exempel och sammandrag av forskningsresultat. Dessutom finns information om vad flyktingar och invandrare själva anser vara viktigt. Genom att dela erfarenheter mellan de nordiska länderna kan vi uppnå betydande fördelar, säger Kristin Marklund, ledare för det nordiska integrationsprojektet.

På IntegrationNorden.org finns nyheter med immigrationstema, information om aktuella undersökningar, konferenser och organisationer som arbetar med integration i olika länder. Dessutom får flyktingarna berätta vad som har den största inverkan på att de kan anpassa sig till samhället och känna sig nyttiga i sitt nya hemland. På webbplatsen får även gästskribenter som forskar i integration eller utför praktiskt integrationsrelaterat arbete framföra sina synpunkter.

Webbplatsen berättar om god praxis i Norden

Avsikten är att via webbplatsen sprida information om goda integrationsrutiner som används på olika håll i Norden. På webbplatsen sammanställs nyttiga exempel på hur nordiska kommuner som lyckats väl med integrationsarbetet verkar. Det kan till exempel handla om hur invandrare kommit in i arbetslivet eller om projekt som stärker integrationen av invandrarna.

IntegrationNorden presenterar ett aktuellt tema inom integration åt gången: arbetsmarknaden, boende, sociala tjänster, barn och unga samt regional utveckling. Det första temat handlar om hur en kommun med en åldrande befolkning kan gynnas av invandrare och flyktingar. På webbplatsen finns även aktuell statistik om invånarantalet i nordiska kommuner. Dessutom anordnar projektet som står bakom webbplatsen ett seminarium om bland annat hur kommuner kan få invandrare att stanna kvar i glesbygden.

Nordens välfärdscenter fick hösten 2016 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att svara för projektet Nordisk samverkan om integration i nära samarbete med Nordregio. Webbplatsen som nu lanserats är en del av Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för integration. Du kan även följa med verksamheten på Twitter.

Läs mer:

www.IntegrationNorden.org

Integration Norden på Twitter