Basinformation om det finländska samhället

Ett mål i lagen om främjande av integration är att allt fler invandrare ska få stöd för individuell integration och integration av familjen genast efter ankomsten till landet, då behovet av information och stöd är som störst.

Enligt lagen om främjande av integration ska myndigheterna ge invandrare information om deras rättigheter och skyldigheter i det finländska arbetslivet och samhället. Invandrare ska dessutom ges information om tjänstesystemet och integrationsfrämjande åtgärder.

Guiden Välkommen till Finland

Handboken Välkommen till Finland är det informationspaket om det finländska samhället som enligt integrationslagen ska ges till alla som flyttar till Finland. Handboken finns i elektroniskt format på tolv olika språk. I tryckt format finns handboken på finska, svenska, engelska och ryska. På övriga språk finns en mindre broschyr som hänvisar invandraren till webbplatsen.

Handboken eller broschyren ges till alla som flyttar till Finland i samband med delgivningen av beslutet om uppehållstillstånd, registreringen av uppehållsrätt, beviljandet av uppehållskort eller registreringen av hemkommuns- och befolkningsuppgifter, det vill säga på Migrationsverket, magistraten eller Finlands beskickning i utlandet.

De myndigheter som tillämpar integrationslagen svarar för sin del för framtagandet och uppdateringen av handbokens innehåll. Arbets- och näringsministeriet svarar för sammanställningen, samordningen, översättningen och distributionen av handboken.

Läs mer:

Guiden Välkommen till Finland