Invandrare i Birkaland

I slutet av 2016 hade Birkaland totalt 509 356 invånare, varav 22 953 d.v.s. 4,5 % hade ett främmande språk som modersmål. I Birkaland bor ca 6,5 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap. De vanligaste främmande språken som talas i Birkaland är ryska, estniska, arabiska, persiska och engelska.

Invandringen i Birkaland har koncentrerat sig till Tammerfors och Tammerfors kranskommuner (Nokia, Ylöjärvi, Birkala, Kangasala, Lempäälä), samt till Valkeakoski och Sastamala. I slutet av 2016 hade 16 348 av Tammerfors stads 228 274 invånare, d.v.s. 7,1 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål.

Familjeskäl, arbete eller studier

Invandringen till Birkaland beror på både familjeskäl, arbete och studier. I Birkaland finns det internationella examensstuderande vid fyra olika högskolor (Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Tammerfors yrkeshögskola och Tavastlands yrkeshögskolas campus i Valkeakoski).

I Birkaland har man även erfarenhet av humanitär invandring. Bl.a. följande kommuner har tagit emot kvotflyktingar: Tammerfors, Lempäälä, Birkala och Punkalaidun. I Punkalaidun pågår projektet Invandrare i landsbygdens vardag som har fått mycket beröm. För tillfället finns det flyktingförläggningar och grupphem runt om i Birkaland.

Handledning och rådgivning

Tammerfors stads invandrarinfo Mainio erbjuder handläggnings- och rådgivningstjänster som är öppna för alla på 16 olika språk. I Tammerfors finns även nätverket Talent Tampere som främjar möten mellan arbetsgivare och internationella experter samt förtydligar och koordinerar existerande tjänster.

I Östra Finland ordnas mångsidig (dubbelriktad) integrationsfrämjande verksamhet av aktiva aktörer inom tredje sektorn, bl.a. Röda Korset, MLL, Settlementföreningen Naapuri Ry, Settlementungdomarnas Tavastlands krets mångkulturella enhet för arbete med pojkar Kölvi, Tammerfors evangelisk-lutherska församling och Finlands Flyktinghjälp (Organisationssmedjan och Centret för grannmedling).