Bonuspeng stöder mottagandet av flyktingar och utvecklandet av integrationen i kommunerna

Med den bonuspeng som betalas från Sylvia-projektet strävar man efter att säkerställa tillräckligt många kommunplatser så att personer som får internationellt skydd på ett smidigt sätt kan flytta till kommunerna.

Kommuner som beviljats bonuspeng på grundval av ett beslut om kommunplatser kan använda bonuspengen för att ordna tjänster för personer som får internationellt skydd och utveckla integrationen i kommunen.

Kommunerna kan söka Sylvia-projektets bonuspeng hos utvecklings- och förvaltningscentret under perioden 1.1–30.4.2018

Kommuner som har fattat ett beslut om kommunplatser under perioden 1.1.2017–28.2.2018 kan söka bonuspeng enligt följande:

  • nytt beslut om minst 20 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser med 20:
    20 000 euro i bonuspeng
  • nytt beslut om minst 150 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser till 150:
    100 000 euro i bonuspeng
  • nytt beslut om minst 200 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser till 200:
    175 000 euro i bonuspeng

En kommun som ansöker om bonuspeng ska kunna erbjuda ett sådant antal kommunplatser som anges i beslutet så att personer som får internationellt skydd kan flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet. Bonuspeng kan beviljas endast en gång utifrån ett och samma beslut om kommunplatser.

Närmare kriterier och ansökningsanvisningar för bonuspengen finns i anvisningen Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.17.

Bonuspengen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Läs mer om ansökan i anvisningen.

Anvisning och ansökningsblankett:

Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.17
Sylvia/Bonus/Utbetalningsansökan21.11.17 (Word)