Bonuspeng stöder mottagandet av flyktingar och utvecklandet av integrationen i kommunerna

Med den bonuspeng som betalas från Sylvia-projektet strävar man efter att säkerställa tillräckligt många kommunplatser så att personer som får internationellt skydd på ett smidigt sätt kan flytta till kommunerna. Den följande ansökningsomgången i fråga om bonuspeng öppnas den 1 januari 2020. Uppgift om den exakta tidpunkten för ansökan samt anvisningarna för ansökan publiceras i september 2019.

Kommuner som beviljats bonuspeng på grundval av ett beslut om kommunplatser kan använda bonuspengen för att ordna tjänster för personer som får internationellt skydd och utveckla integrationen i kommunen.