Invandrare i Egentliga Finland

I slutet av 2017 hade Egentliga Finland totalt 477 677 invånare, varav 32 416 d.v.s. 6,8 % hade ett främmande språk som modersmål. I Egentliga Finland bor ca 8,7 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Egentliga Finland har koncentrerat sig till Åbo, Åboregionen och Salo. I slutet av 2017 hade 20 998 av Åbo stads 189 669 invånare, d.v.s. 11,1 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Salo hade totalt 52 984 invånare, varav 3 154, d.v.s. 6,0 %, hade ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen)