Invandrare i Egentliga Finland

I Egentliga Finland bodde vid slutet av år 2019 sammanlagt 479 341 invånare, varav 35 809 dvs. 7,5 % talade ett främmande språk. I Egentliga Finland bor ca 8,7 % av alla som talar ett främmande språk i Finland. I Egentliga Finland har invandringen koncentrerats till Åbo och Åbotrakten samt till Salo. I slutet av år 2019 talade 22 826 invånare av 192 962 i Åbo stad ett främmande språk, dvs. 11,8 % av alla invånare i Åbo. I Salo bodde sammanlagt 51 833 invånare, varav 3 197, dvs. 6,2 % talade ett främmande språk. Under de senaste två åren har invandringen ökat även i Nystadsregionen, där många nya arbetsplatser har skapats.  (Källa: Statistikcentralen.)

Invandringen till Egentliga Finland har ökat ganska jämnt från 1990-talet. Rekordåret var 2014 då 2 048 personer med utländsk bakgrund flyttade till Egentliga Finland. Efter det har antalet invandrare varit under 2 000. (Källa: Statistikcentralen, Integration databas)

I Egentliga Finland talas över 120 olika språk. De största språkgrupperna utöver de inhemska språken var år 201:

 • ryska (5 170)
 • estniska (4 047)
 • arabiska (3 384)
 • kurdiska (2 673)
 • albanska (2 198)
 • somaliska ( 1 741)
 • engelska (1 461)
 • persiska/farsi (1 247)
 • ukrainska (1 011)
 • rumänska (962)
 • polska (962)

Källa: Statistikcentralen

Befolkningen som talar ett främmande språk är till strukturen yngre än den finsk-, svensk och samiskspråkiga befolkningen och majoriteten av dem är män. Den största åldersgruppen med ett främmande språk är 30–34 år. 

Många olika skäl bakom flytt till Egentliga Finland

Man flyttar till Egentliga Finland från utlandet på grund av familjeskäl, arbets-, studie- eller av humanitära skäl. Området har stora internationella arbetsgivare, varav de största är varvet i Åbo och bilfabriken i Nystad och dessa sysselsätter även personer från utlandet. I Egentliga Finland finns gott om säsongjobb på landsbygden dit det kommer arbetskraft från utlandet. Områdets två universitet och två yrkeshögskolor har också utbildningsprogram på engelska dit även studerande från utlandet söker.

Finlands Röda Kors har haft en flyktingförläggning i Åbo från år 1990 samt ett grupphem från år 2005 för minderåriga asylsökande som kommit ensamma. År 2015 grundades flera mottagningsförläggningar och enheter för nödinkvartering för att inkvartera asylsökande. Av dessa nya enheter finns i juli 2020 kvar endast mottagningsförläggningen i Salo. I Åbo finns även det äldsta familjegrupphemmet i Finland där det bor minderåriga, alltså unga som har kommit utan sina föräldrar och som har fått asyl. Familjegrupphemmet uppehålls av mödra- och skyddshemmet i Åbo.  De flesta av kommunerna i landskapet har ingått avtal med NTM-centralen om mottagande av flyktingar, men flyktingar har flyttat till endast några kommuner i Åbotrakten, Salo, Loimaa och Nystadsregionen. De senaste åren har Pargas och Kimitoön mottagit kvotflyktingar.

Aktiv integrerande verksamhet 

Olika organisationer i Egentliga Finland och speciellt i Åbo har mångskiftande integrerande verksamhet. Det finns tiotals invandrarföreningar och mångkulturella föreningar, varav här finns endast några exempel. Sondip – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry stöder verksamheten i andra organisationer. Yhdessä-yhdistys ry. upprätthåller en mötesplats i förorten Kråkkärret som främjar interkulturella kontakter och föreningen DaisyLadies ry för invandrarkvinnor stöder främst integrationen av kvinnor. SateenkaariKoto ry har undervisningshem i Åbo och S:t Karins, där hemmafruar lär sig finska. Globalungdom rf stöder unga med invandrarbakgrund i integrationen och i deras studier. Dessutom har FRK i Egentliga Finland länge arbetat mångkulturellt i området och MLL verkar som stöd för integrationen av speciellt barnfamiljer och mammor.

Utöver grundläggande service och utbildning inom integration pågår det i Egentliga Finland flera projekt som administreras av olika organisationer för att främja integrationen av invandrare och sysselsättningen för dem. I början av 2019 grundades i Åbo ett kunskapscentrum för invandrare. Där får invandrare som bor i Åbo stöd i arbetssökning, studier och med att lära sig finska. Infotorget i Åbo är en rådgivningstjänst med låg tröskel och där får man rådgivning och guidning på 12 olika språk. Åbo stad har också ett mångkulturellt råd som bl.a. främjar och följer upp integrationen, deltar i planeringen av stadens service samt stärker det mångkulturella kunnandet. Delegationen för etniska relationer, ETNO, i Västra Finland har som uppgift att främja bra etniska relationer i Egentliga Finland och Satakunta. Områdets aktörer som gör integrerande arbete samarbetar mycket i olika nätverk och kampanjer för att främja integrationen.