Invandrare i Egentliga Finland

I slutet av 2018 hade Egentliga Finland totalt 478 582 invånare, varav 34 181 d.v.s. 7,1 % hade ett främmande språk som modersmål. I Egentliga Finland bor ca 8,7 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Egentliga Finland har koncentrerat sig till Åbo, Åboregionen och Salo. I slutet av 2018 hade 21 894 av Åbo stads 191 331 invånare, d.v.s. 11,4 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Salo hade totalt 52 321 invånare, varav 3 169, d.v.s. 6,1 %, hade ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen)