Projektdelen En bra start

Delprojektets mål är att skapa en servicemodell för den inledande integrationen. Modellen skapas på basis av resultaten från pilotprojekten i En bra start-delprojektet.

Pilotprojekten

På basis av den första pilotprojektsansökan, som var öppen våren 2015, valdes sju projekt på olika håll i Finland för finansiering. I pilotprojekten, som sker i omfattande samarbete, utvecklas en servicehelhet för den inledande integrationen som når alla vuxna som ska integreras.

Kärnan i servicehelheten är handledning och rådgivning, inledande kartering enligt integrationslagen och en utbildningsmodul som innehåller samhällskunskap för den inledande invandringen samt stöd vid övergångarna till exempel till studier eller arbetslivet.

Pilotprojekten ligger på olika håll i Finland (huvudsakliga sökande i parentes):

  • Hyvä alku Länsirannikolla (Länsirannikon koulutus)
  • Paras alku Porvoossa (Borgå stad)
  • Hyvä alku Pohjanmaalla - En bra start i Österbotten (Österbottens förbund)
  • Hyvä alku Hämeessä (koulutuskuntayhtymä Tavastia)
  • Töissä Suomessa (Helsingfors stad)
  • Maahanmuuttajien kotoutumisen toimintamallin kehittäminen monialaisessa verkostossa (Jyväskylä stad)
  • Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla (Uleåborgs stad)
  • Töihin Suomeen (NTM-centralen i Nyland)

Den andra ansökan för Finland – mitt hem -pilotprojekt är öppen 1.2–31.3.2016. I den söks projekt där avsikten är att utveckla innovativa och skräddarsydda modeller för övergångsskedet efter integrationsutbildningen.

Modellerna ska hjälpa dem som integreras med att söka sig till arbete, utbildning eller till exempel att bli företagare. I det långa loppet förbättras sysselsättningsnivån av dem som integreras och långtidsarbetslösheten och utslagningen på arbetsmarknaden förebyggs.

Koordinationsprojektet Finland – mitt hem ansvarar för att ge form åt pilotprojektens resultat och för att införa dem på nationell nivå.

Finland - mitt hem slogan: Stig in. Det lönar sig.

Logo: NTM-centralen och ESR.