Projektdelen En bra stig

Projektdelen En bra stig stärker effekten av det lokala integrationsarbetet och sprider den verksamhet som arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare bedriver på regional nivå.

I projektdelen arbetar sju regionalkoordinatorer som är placerade i de utvidgade invandringsområdena vid olika NTM-centraler.

Regionalkoordinatorerna

Regionalkoordinatorernas uppgift är att regionalt förankra den verksamhet som kompetenscentret för integration av invandrare bedriver. Detta gör man genom att informera om verksamheten och synliggöra den, stärka det lokala integrationsarbetet och förtydliga de regionala aktörernas roller och arbetsprocesser. Därtill skapar regionalkoordinatorerna nätverk för lokala och regionala aktörer, identifierar god praxis och förmedlar information om behov och styrkor på lokal nivå.

NTM-centralernas utvidgade invandringsområden

  • Egentliga Finland och Satakunta
  • Birkaland och Mellersta Finland
  • Norra Österbotten och Kajanaland
  • Lappland
  • Österbotten och Södra Österbotten
  • Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
  • Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland

Finland - mitt hem slogan: Stig in. Det lönar sig.

Logo: NTM-centralen och ESR