Ensamkommande minderåriga

En del asylsökande barn och ungdomar kommer till Finland utan vårdnadshavare. År 2015 anlände till Finland 3 024 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. Enligt mottagningslagen (746/2011) ska en företrädare förordnas för minderåriga asylsökande som befinner sig i landet utan vårdnadshavare.

Under tiden för asylsökandet placeras minderåriga som kommer till Finland utan vårdnadshavare i grupphem eller enheter för stödboende. Minderåriga kan också inkvarteras i folkhögskolor och de kan även bo i enskild inkvartering.

Avsikten är att behandla minderårigas ansökan om asyl så snabbt som möjligt. De flesta av dem får uppehållstillstånd i Finland.  För de ensamkommande minderåriga asylsökandenas bästa och asylförfarandets funktion försöker man bekämpa missbruk av förfarandet för minderåriga.

När en minderårig som kommit utan vårdnadshavare har beviljats uppehållstillstånd, ordnas för honom eller henne vård, omsorg och uppfostran i familjegrupphem, stödboendeenhet, understött boende, placering i familj eller enskild inkvartering, eller till exempel i folkhögskola. Barn eller ungdomar kan omfattas av stödåtgärder tills de fyller 25 år eller har en vårdnadshavare i Finland.

Mer information:

Mindreårigas flytt till en kommun
Barn utan vårdnadshavare (migri.fi)