Ersättning för kommunens utkomststöd

Till en kommun som har betalat utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (66/1998) till en person som avses i lagen om främjande av integration (2 § 2 och 3 mom.) betalas ersättning för dessa kostnader under tre år. Från ingången av 2017 är det Folkpensionsanstalten som beviljar och betalar ut grundläggande utkomststöd. En klient får dock ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen, om klienten redan har meddelats ett beslut om grundläggande utkomststöd.