Familjeåterförening för flyktingar

Flyktingar kan beviljas uppehållstillstånd också på basis av familjeband.

Den flykting som är i Finland och som personen som befinner sig utomlands ämnar komma och leva familjeliv tillsammans med kallas anknytningsperson.

Ansökan kan endast anhängiggöras av den som bor utomlands.

För en minderårig sökande fyller sökandens vårdnadshavare i ansökan och lämnar in den. Finlands beskickning skickar ansökan till Migrationsverket, som fattar beslut.

Mer information om familjeåterförening får du på Migrationsverkets webbsidor Hem till en familjemedlem i Finland.

Mer information:

Migri.fi: Hem till en familjemedlem i Finland