Finland – mitt hem -projektet

Målet: att utveckla integrationstjänsterna och -processerna

I projektet Finland – mitt hem förbättras de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra stig.

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfasen genom pilotverksamhet.
  • I projektdelen En bra stig stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionalkoordinatorer.

         Finland - mitt hem -projektet består av två delar, En bra start och En bra stig.

Projektet administreras av NTM-centralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samordnar Finland – mitt hem -projektet. Den övergripande projektchefen, projektchefen för delen En bra start och projektplaneraren är placerade vid NTM-centralen i Nyland. Kompetenscentret för integration av invandrare deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet.

Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020.

Läs mer:

Regioner
Finland - mitt hem (ely-keskus.fi)

Finland - mitt hem slogan: Stig in. Det lönar sig.

Logo: NTM-centralen och ESR.