Finnishcourses.fi

I kurssökningen på finnishcourses.fi kan du söka information om kurser på finska, engelska eller ryska. Information om finskakurser kan sökas för Helsingforsregionen eller Tammerforsregionen.

I webbtjänsten kan dessutom sökas information om sådana kurser i svenska som ordnas i Helsingforsregionen.

I kurssökningen finns information om kurser som är öppna för alla. En del av kurserna är utbildningar som understöds med integrationsstöd. I webbtjänsten finns inte sådana kurser i finska som arbets- och näringsbyråerna ordnar.

Läs mer:

www.finnishcourses.fi