Forskning

I delen publikationer samlas publikationer som tagits fram i utvecklingsprojekt som arbets- och näringsministeriet administrerar och vid Kompetenscentret för integration av invandrare. Dessutom kan du söka publikationer med sökord i statens publikationsarkiv Valto. Vänligen observera att den största delen av publikationerna endast finns på finska.