Kotouttaminen.fi/Integration.fi uppdateras inte längre
Gå till den nya webbtjänsten  kotoutuminen.fi/integration.fi.
Webbtjänsten kotouttaminen.fi uppdateras inte längre. Tjänsten stängs i september 2021. 

Aktuellt