Guiden Välkommen till Finland

Lagen om främjande av integration (30.12.2010/1386 7§) förutsätter att invandrare ges information om det finländska samhället. Guiden Välkommen till Finland är ett infopaket i enlighet med integrationslagen.

De myndigheter som tillämpar integrationslagen svarar var och en för sin del för innehållet i guiden. Kompetenscentrumet för integrationsfrämjande vid arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av uppdateringen, översättningen och distributionen av guiden.

Tryckta guider och små broschyrer delas ut på magistraterna, Migrationsverket och finska beskickningar utomlands. Guiden finns också tillgänglig på webbplatsen www.lifeinfinland.fi. 

Webbversionen av guiden finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, spanska, thailändska, kinesiska, arabiska, persiska och somaliska.

Guiden uppdateras och revideras under 2018.

Reklam Välkommen till Finland

Andra aktörer, till exempel andra myndigheter samt aktörer som arbetar med migration och integration, kan avgiftsfritt beställa reklam i storleken av ett visitkort/postkort för att dela ut till kunder. Reklamen hänvisar till webbplatsen lifeinfinland.fi där guiden kan läsas elektroniskt.

Reklam kan beställas från kompetenscentrumet för integrationsfrämjande per e-post: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

Ytterligare information:

Guiden Välkommen till Finland på webbplatsen lifeinfinland.fi (tem.fi)