Välkommen till näthandboken om integrationslagen

Näthandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integration och aktörer som främjar integration aktuell och samlad information om tillämpningen av integrationslagen.

Handboken bygger på lagen om främjande av integration. Den förklarar lagparagraferna och ger praktiska exempel på hur de ska tillämpas.

I näthandboken finns information om integrationens och integrationsfrämjandets olika faser främst ur arbetstagarens synvinkel. Avsikten är att exemplen i handboken ska vara till nytta i olika situationer och i kommuner av olika storlek och med olika stor andel invandrare.

En vuxen håller ett barn.