Psykosocialt stöd i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare

På denna sida kan du ladda ned en handbok avsedd för personer som arbetar med minderåriga som bor på familjegrupphem eller stödboendeenheter utan vårdnadshavare. Familjegrupphemmen och stödboendeenheterna är centrala miljöer för utveckling och fostran för minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare. Genom psykosocial stödverksamhet kan vi hjälpa barnen och ungdomarna vidare i deras nya och utmanande situation.

Handboken hjälper dig i ditt arbete

Målet med handboken är att stärka personalens kunnande vid boendeenheterna för minderåriga när det gäller att erbjuda psykosocialt stöd och ha ett traumamedvetet arbetsgrepp. Det hör till familjegrupphemmens och stödboendeenheternas kärnverksamhet att stödja barnens och ungdomarnas uppväxt, utveckling, utbildning och integration. Vi hoppas att handboken ska bidra till att i denna kärnverksamhet skapa en gemensam grund och förståelse som delas av alla medarbetare. Som bilagor till handboken finns olika mallar för t.ex. introduktion för nyanlända, handledarverksamhet och boendeenhetens regler.

Ladda ned handboken.

En person har en bok i hand.