Individuell integrationsplan 

Syftet med integrationsplanen är att tillsammans med kunden planera och komma överens om de åtgärder som hen kan utnyttja för att få tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt övriga kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet.

Arbets- och näringstjänsterna har som uppgift att tillsammans med invandraren komma överens om utbildning, jobbsökning och dess mål samt om åtgärder och tjänster som stöder jobbsökningen och främjar sysselsättningen. Kommunen kommer tillsammans med invandraren överens om kommunala tjänster eller andra åtgärder som främjar integration och sysselsättning om invandraren inte kan delta i arbetskraftspolitiska åtgärder som stöder integrationen.

Det är bra att förstå att integrationstiden är individuell. Integrationsplanen är en process som förändras konstant, eftersom kundens livssituation eller mål kan ändra med tiden. Den första integrationsplanen görs för minst ett år, och därefter ses den över nu och då. Integrationsplanen motsvarar på många sätt sysselsättningsplanens mål och ersätter den planen.

Inom arbets- och näringstjänsterna används URA-systemet som bas för integrationsplanen.