Infobanken

Infobanken är en flerspråkig webbplats där det finns viktig information för dem som planerar att flytta till Finland eller redan bor här. Webbplatsen betjänar också myndigheter i flerspråkig information.

På Infobanken hittar användaren på sitt eget språk tillförlitlig information om migration till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problemsituationer och fritid.

På webbplatsen finns ett stort antal externa länkar till olika myndigheters och organisationers webbplatser.

Genom valet av ortspecifik information får användaren i höger spalt länkar till information om en kommun som är intressant. När användaren är på kommunens sidor visas länkar till grundläggande information om ämnet.

Webbtjänstens språk är finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. Dessa språkversioner är sinsemellan identiska.

Medlemskommuner i Infobanken är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Rovaniemi, Ylivieskaregionen, Brahestad, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki och Merijärvi.
Webbtjänsten Infobanken.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Medfinansiärer är bl.a. arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och medlemskommunerna.

Ytterligare information:

Webbtjänsten Infobanken.fi