Information om bloggen

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar blogginlägg på integration.fi av personer som arbetar med integrationsfrämjande. Målgruppen för bloggen är densamma som för hela webbplatsen: personer som arbetar med invandrare, integrationsfrämjande och flyktingmottagning.

Blogginläggen skrivs av experter vid kompetenscentret för integration av invandrare och arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare. Dessutom publiceras inlägg av personer som arbetar med integrationsfrämjande och flyktingmottagning: projektarbetare, representanter för kommunerna, serviceproducenter och andra samarbetspartner till kompetenscentret.

Om du är intresserad av att skriva ett inlägg, kontakta webbchefredaktören på integration.fi och berätta om din idé: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi. Skicka inga färdiga texter förrän du har kontaktat oss.