Informationspaket om flyktingmottagning till kommunerna

Informationspaket om flyktingmottagning, flyttning till kommunerna och integration består av bl.a. informationsgrafik om ämnet.

Informationspaketet innehåller information om ordnande av mottagnings- och integrationstjäster, ersättningar från staten och samarbetsmöjligheter, och det tar även upp kommunernas egna erfarenheter. Det riktas i synnerhet till kommunerna och andra som är intresserade av ämnet. Även sådana som arbetar med integrationsfrämjande och flyktingmottagning kan ha nytta av materialet i sitt eget arbete.

Informationspaketet har framställts av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare i samarbete med Sylvia2-projektet. Informationsgrafiken och layouten har gjorts av Hill+Knowlton.

Utnyttja materialet i ditt arbete

Informationspaketet är ett behändigt redskap för en kommun som planerar att ta emot flyktingar eller erbjuda kommunplatser för asylsökande. Dessutom är det ett verktyg för personer som arbetar med integrationsfrämjande och flyktingmottagning. Informationspaketet innehåller grundläggande information om mottagande av flyktingar, centrala begrepp, information om flyttning till kommunerna och tjänster som kommunen ordnar samt färska erfarenheter från kommunerna. I samband med materialet finns länkar till olika webbsidor där det finns mer information om ämnet.

Du kan bekanta dig med materialet i sin helhet i pdf-format.

Sektionen Mottagande av flyktingar på webbplatsen integration.fi har i samband med publiceringen av materialet uppdaterats med infografik och texter från informationspaketet. Medan informationspaketet är kort och koncist innehåller sektionen Mottagande av flyktingar mer omfattande information om flyktingmottagning och integration.

Läs mer:

Informationspaketet om flyktingmottagning till kommunens beslutsfattare (pdf)
Mottagande av flyktingar