Informationspaket om integration

På arbets- och näringsministeriets webbplats (tem.fi) under rubriken Kotouttaminen har det publicerats ett informationspaket om integration som består av relaterade infografiken. Informationspaketet innehåller grundläggande information om invandring och integration. Det är avsett för alla som är intresserade av ämnet.

Informationspaketet har framställts av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Informationsgrafiken och layouten har gjorts av Hill+Knowlton.

Utnyttja materialet i ditt arbete

Informationspaketet är ett verktyg för personer som arbetar med integrationsfrämjande och flyktingmottagning. Informationspaketet innehåller till exempel grundläggande information om mottagande av flyktingar och centrala begrepp.

Du kan bekanta dig med materialet antingen på arbets- och näringsministeriets webbplats (tem.fi) under rubriken Kotouttaminen eller skriva ut informationspaketet i sin helhet i pdf-format.

Läs mer:

Informationspaket om integration (tem.fi)
Informationspaketet om integration (skriv ut)