Inledande kartläggning eller intervju

Den inledande kartläggningen eller intervjun görs med arbetslösa arbetssökande, personer som får utkomststöd och personer som ber om en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen genomförs av antingen kommunen eller arbets- och näringsbyrån. Kommunen får en ersättning för varje inledande kartläggning som görs. Ersättningen beviljas inte för invandrare som är på arbets- och näringsbyråns ansvar.

Syftet med den inledande kartläggningen är att man i kommunen eller på arbets- och näringsbyrån ska kunna bedöma personens beredskap att få arbete, börja studera och integreras. Dessutom bedöms behovet av språkutbildning och övriga integrationsfrämjande åtgärder. På basis av den inledande kartläggningen bedöms också om invandraren behöver en integrationsplan.

Den inledande kartläggningens omfattning beror på vilken instans som genomför den samt kundens behov. Från en inledande intervju, som är en lättare kartläggning, kan kunden också styras till en grundligare kompetenskartläggning. 

  • En lättare inledande kartläggning kan göras i kommunen som en inledande intervju, på basis av vilken kunden kan styras till en grundligare utvärdering. En lättare kartläggning kan också göras då det inte verkar finnas några oklarheter beträffande kundens kompetens eller integrationsberedskap.
  • Arbets- och näringsbyråerna kan göra eller köpa en inledande kartläggning för sina kunder som mäter olika slags beredskap för att sedan styra dem till lämplig integrationsutbildning. I dessa inledande kartläggningar kartläggs bl.a. kundens språkliga utgångsnivå och studieberedskap. En mer omfattande kartläggning kan göras då kunden endast har deltagit i lite utbildning eller man inte har en klar bild av den, eller om kunden har inlärningsrelaterade svårigheter.

I publikationen Alkukartoituksen avuksi hittar du god praxis beträffande ordnandet av en omfattande inledande kartläggning. I slutet av publikationen finns också modellblanketter för omfattande inledande kartläggning.

Läs mer:

Blankett för inledande kartläggning (ifyllbar)

Alkukartoituksen avuksi (på finska, tem.fi)