Första kvotflyktingarna i kommunen

När kommunen bereder beslutet om att ta emot kvotflyktingar går man först tillsammans med den regionala NTM-centralen igenom vilka etniska grupper flyktingarna representerar, vilka olika slags familjer gruppen består av och när de kan anlända till landet. Under förhandlingarna försöker man beakta kommunens önskemål och sammanställa en så balanserad grupp som möjligt så att den består av personer i alla åldrar, familjer och ensamstående samt vuxna och barn.

Finland är bundet att i sin kvot även ta emot skadade grupper, vilket bland annat innebär personer som behöver särskild medicinsk vård och ensamstående mödrar med barn. När man placerar dessa personer försöker man beakta vilka möjligheter kommunen har att ordna den hälso- och sjukvård och andra tjänster som flyktingarnas sjukdom eller skada kräver.

Lära känna en ny grupp

När kommunen för första gången eller för första gången på länge ska ta emot en ny grupp med kvotflyktingar kan den be NTM-centralen ordna ett informationstillfälle om nykomlingarna. En representant från Migrationsverket kan också delta i sådana här tillfällen och berätta om flyktingarnas situation. Om det sedan tidigare finns personer som hör till samma grupp på orten eller i Finland lönar det sig också att vända sig till dem för att få mer information.
Det är skäl att informera kommuninvånarna om att en ny grupp kommer att bosätta sig på orten, och det gör man bäst med hjälp av lokala medier.

Kvotflyktingar anländer ofta till landet direkt från lägerförhållanden eller andra svåra omständigheter, vilket innebär att de knappt har med sig några saker alls. De kan också ha otillräcklig klädsel, i synnerhet med tanke på de finska vinterförhållandena. Kommuninvånarna och organisationerna i regionen kan motiveras till att vara med och donera kläder och husgeråd åt dem.

Om kommunen inte har haft en kvotflyktinggrupp tidigare är det bra att sätta ihop ett eget team för det, som oftast har placerats inom socialväsendet. Det kan ta månader innan gruppen anländer till orten. Det beror oftast på formaliteter i samband med att de ska lämna utreselandet. Av denna anledning lönar det sig att ha så flexibla arrangemang som möjligt.

Bostad först

Det viktigaste är att reservera lämpliga bostäder åt flyktingarna. Om det är möjligt ska man inte placera hela gruppen i ett och samma hus eller  i samma förort. Vanligtvis måste kommunen först skriva hyres- och elavtal i sitt eget namn och sedan överförs de på de egentliga innehavarna. Många gånger känner inte ens de finländska myndigheterna till ett exakt datum för när kvotflyktingarna anländer. Detta medför utmaningar när man ska ordna bostadsfrågorna i kommunen. Kommunen kan få ersättning av staten för den tid som kommunen har varit tvungen att reservera bostaden för kvotflyktingarna.

Bostäderna ska ha basutrustning (sängar, sängkläder, kärl och lampor) så att flyktingarna kommer igång. Man skaffar mat och hygienartiklar som motsvarar behovet för ett par dagar. Kommunerna har olika praxis när det gäller att utrusta bostäderna: vissa kommuner kan ha ett avtal med en affär om ett baspaket, i andra kommuner är det socialväsendet som utrustar bostäderna med köpta och återanvända saker med hjälp av organisationer på orten.

Bekanta sig med ny miljö

De första dagarna är det bäst att använda till att bekanta sig med den nya boendemiljön. Det är en stor livsförändring för dem som kommer och många saker är helt nya, så det är bra att reservera gott om tid för det. Man behöver hjälp av en tolk och den ska bokas i förväg. Om de anställda inte har arbetat med tolk tidigare, är det bra att bekanta sig med det i förväg. Introduktionen för flyktingarna består i allmänhet av att gå i affärer, röra sig på stan och sköta ärenden på magistraten, hos lokalpolisen, Fpa och på banken.

Flyktingarna kommer vanligtvis från förhållanden där det har varit ont om hälso- och sjukvårdstjänster. Under den inledande hälsokontrollen utreder man personernas hälsotillstånd, screenar för smittsamma sjukdomar som behöver vård och skyddsåtgärder och kontrollerar vaccinationer. Målet är också att förebygga, känna igen och behandla psykiska problem. Om det ingår personer som behöver omedelbar sjukhusvård i gruppen, tar man hand om deras vård först.

Mer information:

Mottagande av kvotflyktingar - Erfarenheter av att ordna integrationstjanster
Ersättningar till kommunerna