Integration i Norden

Integrationslagstiftningen styr integrationsåtgärder i de nordiska länderna, med undantag av Island. De grundläggande strukturerna för integrationsåtgärder och -tjänster liknar betydligt varandra i de olika nordiska länderna. Det finns dock vissa skillnader i fråga om målgruppen för lagstiftningen och de integrationsfrämjande åtgärdernas längd.

Det nordiska integrationssamarbetet

Syftet med webbplatsen IntegrationNorden.org är att underlätta arbetet för yrkespersoner inom integration. På IntegrationNorden.org finns nyheter med immigrationstema, information om aktuella undersökningar, konferenser och organisationer som arbetar med integration i olika länder. Avsikten är att via webbplatsen sprida information om goda integrationsrutiner som används på olika håll i Norden.

På webbplatsen sammanställs nyttiga exempel på hur nordiska kommuner som lyckats väl med integrationsarbetet verkar. Det kan till exempel handla om hur invandrare kommit in i arbetslivet eller om projekt som stärker integrationen av invandrarna. Nordens välfärdscenter svarar för projektet Nordisk samverkan om integration i samarbete med Nordregio. IntegrationNorden.org en del av Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för integration.

Läs mer:

IntegrationNorden.org