Integration i Sverige

I Sverige är det arbetskraftsmyndigheten som samordnar och ansvarar för att nyanlända invandrare snabbt får en kontakt med arbetsmarknaden. För nyanlända invandrare uppgörs personliga etableringsplaner. I Sveriges lagstiftning är målgruppen 20–65 år gamla nyanlända som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, kvotflyktingar eller asylsökande och deras anhöriga eller personer som kan jämställas med anhöriga samt 18–19-åringar som inte har föräldrar i Sverige.

En personlig plan omfattar åtgärder som stöder studierna i svenska, möjligheterna att få jobb, samhällskunskaperna och omsorgen gentemot sig själv. Planens längd är högst 24 månader och kan förlängas med högst 8 månader på grund av föräldraledighet.

I Sverige ålägger lagstiftningen alla kommuner att utifrån internationellt skydd ta emot personer som har fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och minderåriga som har kommit till landet utan vårdnadshavare. För varje län har det fastställts hur många personer området ska ta emot under det följande året. Länsstyrelsen ska förbinda sig till den fastställda kvoten och den är ansvarig för på vilket sätt nyanlända i länet ska placeras i olika kommuner.

Migrationsverket ansvarar för utplaceringen av personer i kommunerna. De som fått uppehållstillstånd har rätt att etablera sig på den ort de har valt: antingen utplaceras de i kommuner via Migrationsverket eller så väljer de själva bosättningsort. Cirka 75 procent av de nyanlända flyttar på egen hand till olika områden.

Läs mer:

Nyanländas etablering (regeringen.se)
Samarbetsorganet för Etniska Organisationer i Sverige (sios.org)