Integrationsplan för minderårig som anlänt utan vårdnadshavare

För minderåriga som anländer utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd utarbetas alltid en personlig integrationsplan.

I grupphemmet har en socialarbetare också gjort en inledande kartläggning som innehåller uppgifter om barnets avgångsland och familj. För att barnet inte ska behöva besvara samma frågor på nytt kan företrädaren skicka uppgifterna från den inledande kartläggningen på förhand eller ha dem med sig till mötet.

Läs mer:

Blankett för integrationsplan för minderårig som anlänt utan vårdnadshavare (ifyllbar)