Integrationsplaner för familjer

Enligt lagen om främjande av integration kan integrationsplaner även utarbetas för familjer (16 §). Kommunen ansvarar för utarbetandet av integrationsplanen för en familj. Vid bedömningen av behovet att utarbeta en plan för familjen ska särskild uppmärksamhet fästas vid föräldrarnas förutsättningar att stödja och vägleda barnets eller den unga personens utveckling och vid föräldrarnas behov av stöd och utbildning.

Integrationsplaner för familjer ska utarbetas genom sektorsövergripande samarbete och samordnas med de personliga integrationsplanerna och andra relevanta planer som utarbetats för familjemedlemmarna.

Familjens integrationsplan är ett användbart verktyg till exempel när familjens situation har väckt oro hos en myndighet och man redan tillsammans med familjen gör nätverksarbete med många olika aktörer.

En invandrarfamiljs behov kan gälla bland annat

  • organisering av barnskötsel
  • stödjande av barnens skolarbete
  • sjuka eller handikappade familjemedlemmars vård och omsorg
  • en traumatiserad familj (barn och/eller föräldrar)
  • en familj där användning av rusmedel förekommer
  • en familj där det finns risk för familjevåld
  • en familj som på grund av sjukdom eller skada har behov av särskilt stöd.

I familjens integrationsplan kan man inkludera exempelvis tillgängliga stödformer inom hälsovården, mentalvårdssektorn, missbrukarvården och familjearbetet samt en plan för att styra familjen till dessa tjänster. Kartläggningen av förebyggande åtgärder och möjligheterna att utnyttja dessa är en viktig del av familjens integrationsplan.

Läs mer:

Väestöliitto: Kompass för den som integreras (på finska)

Integrationsplaner för minderåriga